Velkommen

Roskilde Slagter Museum’ Ringstedgade 8. 4000 Roskilde

Roskilde Slagter Museum centrerer sig om Museumsslagter butikken i Roskilde og omfatter dels selve slagterbutikken med det originale inventar fra 1922 og dels et viden center og sekretariat på 1.sal.

Oprindelig startede museumsaktiviteterne for hele slagterbranchen på Ledreborg Allé i Roskilde. Slagteridelen blev overflyttet til Landbrugsmuseet i 2004. Læs om historien i menupunktet: Slagterimuseets historie.

Hjemmesiden er under udvikling i 2018 og kommer til at vise følgende hovedformål:

  1. Slagter butikken i dag
  2. Mulighed for en rundvisning og en  drøftelse med senior butiks svendende  i åbningstiden hver lørdag fra 10-14.
  3. Slagterbutiksfagets historie lokalt og generelt.
  4. Roskilde som slagter by – der var engang 12 virksomheder tilknyttet slagterierne

Ansvarlig for udvikling af siden er Mogens Christensen – telefon: 22 39 17 06  – gmail: slagterbutiksmuseet@gmail.com

Andre oplysninger:

Formand: Finn Mortensen   Tlf:  22727936    –   Mail: fdm.mortensen@gmail.com         www.roskilde-slagtermuseum.dk

Kasserer: Finn Wiinberg,       Tlf.40 25 34 39       Mail. wiinbergf@yahoo.dk   CVR: 34029091 Danske Bank: 1551-3253945