Slagterimuseets histore

Tidligere forstander for Slagteriskolen i Roskilde Karl Teglmand kunne se hvilken vej udviklingen tog for slagterierne, og skrev disse ord allerede i 90’erne:

Planer for slagterimuseum i Roskilde

Han tog initiativ til at få organisationen Danske Slagterier til at stille den nedlagte Svineforsøgsstation -Sjælland 1 til rådighed for at etablere et Slagterimuseum I Roskilde. Indsamlingen af maskiner og inventar begyndte og i 1996 blev et projekt udarbejdet.

Budgettet for ombygning og indretning lød på kr. 19.875.000 kr.

Projektet måtte opgives. (Projektet er beskrevet meget udførligt på 77 sider og opbevares i Ringstedgade).

Billedet herover viser Forsøgsstationen: Ledreborg allé, som i dag rummer en række firmaer.

Planer for slagterimuseum opgives

I 2004 måtte Karl Teglmand indse, at der ikke var mulighed for at etablere et permanent Slagterimuseum i Roskilde. Derfor blev Slagterimuseets udstyrssamling overført til Landbrugsmuseet = Det grønne Museum i Aulum.

Herefter beskæftiger museet i Roskilde sig kun med Slagterfaget i forbindelse med museumsbutikken i Ringstedgade i Roskilde.

I mange år passede Karl Teglmand og Gretha Teglmand museums butikken hver lørdag fra 10 – 14. Samtidig var Karl Teglmand formand for bestyrelsen og styrede bestyrelsens arbejde, den daglige drift af Ringstedgade, ombygningsarbejdet og han havde samtidig kontakten til organisationerne. En hel fantastisk indsats.

Efter Karl Teglmands ophør tog medlemmer fra Slagterlauget ansvaret for den daglige drift af Museumsslagerbutikken og en stor del af bestyrelsen er medlemmer af Slagterlauget. Se www-slagterlauget.dk.   Tryk her

Informationscenter i Ringstedgade

Karl Teglmand forsøgte, at etablere et informationscenter på 1. salen i Ringstedgade, dækkende Slagteri- og Kødindustri generelt, men projektet blev opgivet ved Karl Teglmands død . Informationsmaterialet blev opbevaret i en container i Roskilde.

I 2018 blev denne container overført til Det Grønne Museum med indholdet af informationsmateriale,  database og ca. 100 gamle videofilm. Alt blev  overdraget til Det Grønne Museum som også fik overført rettigheder til data base og informationsmateriale.

Her vises en tegning fra det store projekt, der som det eneste, blev gennemført

Viden overføres til Det Grønne Museum

Databasen som er udarbejdet i årene 2003-2012, bliver i løbet af 2018 overført til Det Grønne Museums hjemmeside.

Mogens Christensen