Slagterbyen Roskilde

I museumsbutikken er der også blevet plads til produkter fra byens største virksomheder i årene 1935-1995 – DAK = Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik, som var beliggende på Københavnsvej, hvor nu RO’s Torv er beliggende.

(Det er lykkedes at finde en film fra 1941 – denne vises under 1933 DAK i 2 dele)

 Men DAK var ikke den eneste –  der var 12 virksomheder i Roskilde, som det vil fremgå af nedenstående oversigt, som alle på nær Slagteriskolen og Stryhn nu er nedlagt.

Vælg fra listen for neden:

Der var 100 slagterier i Danmark

En epoke i Danmarkshistorien fra 1892 og frem.

I Danmark var der næsten 100 slagterier, hvor af de 62 var andelsslagterier.

I dag er der kun 2 større virksomheder: Tican og Danish Crown

I Roskilde var der 12 virksomheder med tilknytning til slagteribranchen, som alle nu er nedlagt med undtagelse af Slagteriskolen og Stryhns leverpostej.

Alle virksomheder, der er trykt med rødt og understreget er beskrevet nærmere – tryk på navnet.

•1895 Roskilde Andelsslagteri               

•1912 Roskilde Off. slagterhus                   

1920 Roskilde Dampølsefabrik  

1933 Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik

Til yderligere orientering om DAK er vist en film fra 1941!

1950 Slagteriernes Laboratorium  

•1954 Slagteriernes Forskningsinstitut

1950 RMC Roskilde Medical company  

1955 Svineforsøgsstationen Sjælland

1964 Slagteriskolen

1970 Slagteriernes Hulkortcentral

•1985 Slagteriernes Kursuscenter

1941 Stryhn