Arbejdsopgaver efteråret 2018

Da udviklingen af hjemmesiden slagterihistorie/slagterhistorie/Roskilde-slagtermuseum startede i 2003 var der 2 delmålsætninger: Vi vil beskrive de  100 gamle slagterier(og 40 tilknyttede virksomheder) og 100 gamle slagterbutikker.

Målsætningen med 100 gamle slagterier (blev opfyldt i 2013)  og databasen vil i 2018 blive inkluderet i det “Grønne Museums”, hjemmeside.

Målsætningen om at finde og beskrive  de 100 gamle slagterforretninger blev  ikke  opfyldt, selvom vi på et tidspunkt havde 4000 slagterbutikker og alene i Roskilde 31 som ses på denne planche.

I første omgang vil vi koncentrere os om de 31 slagtere, der er vist på denne planche.