Slagterbyen Roskilde

En epoke i Danmarkshistorien fra 1892 og frem.

I Danmark var der næsten 100 slagterier, hvor af de 62 var andelsslagterier.

I dag er der kun 2 større virksomheder: Tican og Danish Crown

I Roskilde var der 12 virksomheder med tilknytning til slagteribranchen, som alle nu er nedlagt med undtagelse af Slagteriskolen og Stryhns leverpostej.