Slagteriernes Laboratorium

Laboratoriet var indrettet på kontorbygningens 1.sal

Laboratoriet der var ledet af forsøgsleder Jens Madsen og det  blev placeret på 1. sal af Roskilde Andels- svineslagteris kontor bygning.

Det var forgængeren for det senere: Slagterierne Forskningsinstitut (SF).

Slagterierne sendte prøver af deres baconlage, som betød meget for Danish Bacon’s kvalitet til Roskilde, hvor den blev undersøgt.

Baggrunden for den videre udvikling af institutionerne i Roskilde ligger her.

Jens Madsen boede jo i Roskilde. En væsentlig grund til, at man fortsatte i Roskilde