Svineforsøgstationen “Sjælland”

Der blev oprettet flere svineforsøgs stationer i Danmark med det formål gennem forsøg med avlsmateriale, at forbedre kvaliteten for danske bacon,

Stationen i Roskilde blev udvidet til i alt 4000 m2 for i et samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut at producere SPF grise, Disse grise fødte smågrise ved kejsersnit for derved at undgå overførsel af sygdomme fra en generation til en anden.

Efter lukning af svineforsøgsstationen blev der etableret et midlertidigt Slagterimuseum i bygninger med henblik på etablering af et permanent Slagterimuseum.

På billedet ses forsøgsstationen på Ledreborg allè, som nu er ombygget til kontorer.

Planerne måtte opgivet og i 2005 blev udstyr og inventar overflyttet til “Det grønne Museum” i Auning,